Warunki gwarancji

Okres ważności ograniczonej gwarancji jest określony przez obowiązujące prawo do dwóch lat od daty pierwotnego zakupu nowego produktu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani kosztów spowodowanych:

  • niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z przeznaczeniem produktu oraz wynikającymi z tego tytułu późniejszymi uszkodzeniami,
  • modyfikacją, przeróbką, naprawą w nieautoryzowanym serwisie lub serwisowaniem tego produktu przez osoby inne niż wskazane przez dystrybutora,
  • fizycznym lub mechanicznym uszkodzeniem, przeciążaniem lub niewłaściwe wykorzystywaniem produktu,
  • użytkowaniem produktu z innym, niż produkt, dla którego został zaprojektowany,
  • wysyłką produktu do serwisu,
  • niezastosowanie się do zaleceń dotyczących pielęgnacji i czyszczenia.

Roszczenia gwarancyjne należy kierować w pierwszej kolejności do sprzedawcy produktu.